Giao diện:

http://www.img.olgh.net/Sep_2012/Hack_Del.jpg

Hướng dẫn:

  • Download về giải nén copy vào thư mục Audition
  • Bật file hack del lên chờ 4s để nó tự kích hoạt
  • Vào Audition và hack thôi

http://www.img.olgh.net/download.gif

Hack Del Audition mọi phiên bản

Do you like this post? Add to Favorites