Giao diện:

http://www.img.gamersdl.com/Audition/KGIModz-6116.jpg

Chức năng:

  • Bug da vàng: F3
  • Bug da trắng: F4
  • Bug da đen: F5
  • On HackPer: F6
  • Of HackPer: F7
  • On Auto Pro: F8
  • Of Auto Pro: F9
  • Auto mỗi nhịp: Alt
  • Anti Pass 2 tự kích hoạt

Hack chạy được trên mọi loại windows

http://www.img.gamersdl.com/download.gif

http://www.dl.gamersdl.com/Audition/www.gamersdl.com_KGIModz-6116.rar

http://www.mediafire.com/?zer49kx6o21zmff

Do you like this post? Add to Favorites